متن ترانه عشق پنهونی از علی عطایی متن ترانه عشق پنهونی از علی عطایی

متن ترانه عشق پنهونی از علی عطایی

هرکی پرسید ازم حالتو گفتم که خوبه داره هوامو
تو نباشه غمت خیلی زیاده طاقت دلتنگی‌هامو
خاطرت جمع بجز دریا به هیچکی درد این قلبو نگفتم
مرد و قولش به قلبم قول دادم که دیگه یادت نیوفتم
عشق پنهونی من باعث ویرونی من
دار و ندار من همین جونه
بس که تنها قدم زدم کنار ساحل و دریا دلم خونه، دلم خونه
هیچکی حرفای منو حال منو جز همین ساحل نمیدونه، نمیدونه
جز توء دیوونه کی میتونه این دیونه رو بازم بخندونه، بخندونه
آره حق با‌ توء اینا همش درد و دل دلتنگیای من تقصیر تو نیست
کنار یه دیوونه زندگی کردن توی فال و تقدیر تو‌
نیست
باید کمتر کنم دردامو تنهایی، خیالت مرهم نمیشه
مرور خاطرات تو نمک رو زخممه، دردام کمتر نمیشه
عشق پنهونی من باعث ویرونی من
دار و ندار من همین جونه
بس که تنها قدم زدم کنار ساحل و دریا دلم خونه، دلم خونه
هیچکی حرفای منو حال منو جز همین ساحل نمیدونه، نمیدونه
جز تو کی میتونه این دیونه رو بازم بخندونه
بخندونه