متن ترانه فراموشکار از علی کاتبی متن ترانه فراموشکار از علی کاتبی

متن ترانه فراموشکار از علی کاتبی

درست از روزیکه فکرم
تویی هفت روز هر هفته
همه دنیا باهام قهره
همه ارامشم رفته
درست از روزیکه گفتم
هوات دنیامو پر کرده
یه کاری با دلم کردی
شدی شاه و شدم برده
منمو‌ قرصای خوابم
از تو ارثه اضطرابم
منمو یه سر دردی که
همیشه هست همراهم
تو چی میدونی از تردید
از این روزای پر تکرار
از اینکه هرشب و هرروز
بگی اینبار میاد، اینبار
اهای یار فراموش کار
بوی عطرت هنوزم هست،
تو شهر خاطره هامون
کی چشماتو روی من بست