متن ترانه بلا گردون از علی مرادی متن ترانه بلا گردون از علی مرادی

متن ترانه بلا گردون از علی مرادی

حق داره قلبم اینجوری تو نخ تو باشه
این دل سر به زیر عاشق اصلا هرچی که رازداره پیش چشمای تو فاشه
جاذبه داره نگات دیوونه کنندس دلم
میریزه دلم چه عشقی تو سیاهچاله چشاته
چشم بد ازش دور بشه این تن بلاگردونشه
جفت چشاش کور هر حسودی نتونه ببینه
جلو دارم نی هیشکی دلبر چشم ابرو مشکی
یدونه باشی توی کل دنیا بس که عشقی
چشم بد ازش دور بشه این تن بلاگردونشه
جفت چشاش کور هر حسودی نتونه ببینه
جلو دارم نی هیشکی دلبر چشم ابرو مشکی
یدونه باشی توی کل دنیا بس که عشقی
رو شده دست عشق هرکی دیوونس دلش
بشه با یارش چش به چش دیگه تمومه
ماهمی روی زمین حتی اگه دیوار چین بینمونه میخامت همین دیگه تمومه
چشم بد ازش دور بشه این تن بلاگردونشه
جفت چشاش کور هر حسودی نتونه ببینه
جلو دارم نی هیشکی دلبر چشم ابرو مشکی
یدونه باشی توی کل دنیا بس که عشقی