متن ترانه مبتلا از علی مرادی متن ترانه مبتلا از علی مرادی

متن ترانه مبتلا از علی مرادی

من بود و هوا نیست دلم جلد چشاته
عشق از این شاخه به اون شاخه پریدن تو هواته
من سرم گرمه تابستونه رو شونه هاته عشقم
با تو انگار یه دنیا رو گرفتم توی مشتم
مبتلای تو و دیوونه ی تو و بیمار توام
من که با پای خودم رام و گرفتار توام
من که همسایه ی دیوار به دیوار توام
مبتلای تو و دیوونه ی تو و بیمار توام
من که با پای خودم رام و گرفتار توام
من که همسایه ی دیوار به دیوار توام