متن ترانه گاهی وقتا از علی ناصری متن ترانه گاهی وقتا از علی ناصری

متن ترانه گاهی وقتا از علی ناصری

گاهی وقتا ارزوی دیدن چشماتو‌ دارم
دوس دارم جایی باشی که پا میذارم
دوس دارم جایی باشی که پا میذارم
گاهی وقتا میشه دل برات هوایی
همش می پرسه ازم اخه کجایی
همش می پرسه ازم اخه کجایی
گاهی وقتا اسمتو میزنه دلم صدا
مث دیروز مث ‌امروز مث فردا
گاهی وقتا گاهی وقتا
گاهی وقتا می کوبه دل برات بی محابا
مث دیروز مث ‌امروز مثه فردا
گاهی وقتا گاهی وقتا
دوست دارم دیونه تم اره
چشای خسته من عاشق دیداره
دوست دارم دیونه تم همیشه
این دل عاشق من از تو جدا نمیشه
این دل عاشق من از تو جدا نمیشه
گاهی وقتا اسمتو میزنه دلم صدا
مث دیروز مث امروز مث فردا
گاهی وقتا گاهی وقتا
گاهی وقتا می کوبه دل برات بی محابا
مث دیروز مث ‌امروز مث فردا
گاهی وقتا گاهی وقتا