متن ترانه نیمه ی گمشده از علی رها متن ترانه نیمه ی گمشده از علی رها

متن ترانه نیمه ی گمشده از علی رها

نیمه گم شده
خیلیارو توی دنیا دیدم
تو شبیح خودمی شکی نیس
از همه دنیا تورو فهمیدم
نیمه گم شدمی شکی نیست
هرطرف میرم جلو چشمامی
تو درست همونی که میخوامی
دل به دریا بزن و عشقم باش
آخه تو شبیحه رویاهامی
آخه از عشق تو دیوونه شدن آسونه
من و دیوونه تر از این نکن ای دیوونه
هنوز هیچکسی ازین رابطه نمیدونه
شک نکن وقت قدم زدن زیرِ بارونه
واسه تو غرورم و له کردم
جلوی تو خودم و لو دادم
خیلی ناقابلم اما بازم
خودم به دستای تو دادم
من یه گم شدم که توو اقیانوس
قایق خودشو پیدا کرده
مثل عاشقی شدم که تازه
عاشق خودشو پیدا کرده
آخه از عشق تو دیوونه شدن آسونه
من و دیوونه تر از این نکن ای دیوونه
هنوز هیچکسی ازین رابطه نمیدونه
شک نکن وقت قدم زدن زیرِ بارونه