متن ترانه دلم خواست از علی راموز متن ترانه دلم خواست از علی راموز

متن ترانه دلم خواست از علی راموز

سرم گرمِ چشمات بود
آره مَست بودم یِکَم
تو رو دیدم  بی هوا
دلم خواست که عاشق بشم
دلم خواست تا دل بدم
به تو که فریبنده ای
به تو که درست مثل من
به مستی پناهنده ای
من هر پِیک و اونشب فقط
به عشق خودت میزدم
برای فرار از خودم
تو اون حس و حالِ بَدَم
پرید از سَرم مَستی و
نرفت از دلم عشق تو
حالا که من عاشق شدم
تو هم عاشق من بشو
نگاهت جدا كرد منو
ازين زندگى و غَماش
نميترسم از اين جهان
نميترسم از آدماش
من هر پِیک و اونشب فقط
به عشق چشات میزدم
برای فرار از خودم
تو اون حس و حالِ بَدَم
پرید از سَرم مَستی و
نرفت از دلم عشق تو
حالا که من عاشق شدم
تو هم عاشق من بشو