متن ترانه نشد از الیف متن ترانه نشد از الیف

متن ترانه نشد از الیف

نشد نشد بشینیم یه بار باهم حرف بزنیم
نرو نرو تو هنوز همون نقطه ضعف منی
شدی باعث ترک قلبم
تو دلت راهو بلد برگرد
کجای دنیا دنبالت بگردم
اخه لامصب دیگه با من نه
پشت من در بیا بگو نه به همه
بزار حس کنم که دلت سمت منه هرکسی بخواد پشته تو حرف بزنه
میریزم همه شهرو بهم یه تنه
رفتی دلم ازت دل نکند
نمیشه که اخه بهت فکر نکرد
دیونه نمیتونم بهت نگم
تا فکراتو نکردی برنگرد برنگرد