متن ترانه طوفان آرامش از علیرضا قرایی منش متن ترانه طوفان آرامش از علیرضا قرایی منش

متن ترانه طوفان آرامش از علیرضا قرایی منش

چطور باور كنم مي شه
يكى اینقدر زيبا شه
مگه مي شه يه اقيانوس
تو چشم هاى كسى جا شه
نِگات درياى يك دست و
صدات طوفان آرامش
يه حسى توى چشم هاته
كه بي اندازه مي خوامش
يه دريا ابرى و آروم
توى چشم هات خوابيده
كه اين طوفان آرامش
بهم عشقُ نشون مي ده
تو اين روزا كه از دنيا
نمي خوام با خبر باشم
دلم مي خواد هر لحظه
به تو نزديك تر باشم
كنارت مي شه دنيارو
به سمت عشق برگردوند
كنارت مي شه عاشق شد
كنارت مي شه عاشق موند
يه دريا ابرى و آروم
توي چشم هات خوابيده
كه اين طوفان آرامش
بهم عشقُ نشون مي ده