متن ترانه سلو سلو از امین حافظ متن ترانه سلو سلو از امین حافظ

متن ترانه سلو سلو از امین حافظ

عامو دادی دستمون سی کاکو بازیمون نده
گلو می خبر نداری سر چیشای تو جره
اوسو سی کاراته ها شل کردی آخرش
بوو اذیتم نکن دسخوش عامو برو تو کارش
یار یار میکشی منو
وای باز میبری دلو
ای صبو یا پس صبو
امون بده سلو سلو
کل شیراز و چیشای ناز شمو غوروقش کرده ..ها والو
آخ پلنگک زدی سک دادی دلوم دیوونه کرده..اوی ماشالو
جویی نریا...دستا بالا سرتقیه....دستا بالا
یه چی دببی یا...دستا بالا الو زدیا...وااای
بس زبون طفلی دلوم هی قاطی کرده
یه چی سمی شده عشقت حالیم کرده
امشو چیکار کردی کاکو
ایطو اوطو کردی کاکو
حالمو خراب کردی کاکو
مارو سبک کردی کاکو
سگ شدم پاچه میگیروم
موش بودم حالا یه شیروم
فاز قمپزی میگیروم
تهش از عشقت میمیروم
یار یار میکشی منو
وای باز میبری دلو
ای صبو یا پس صبو
امون بده سلو سلو