متن ترانه بی خیال من از امین محمودیان متن ترانه بی خیال من از امین محمودیان

متن ترانه بی خیال من از امین محمودیان

تو یکیو میخوای دقیقا مثل خودت باشه
هرو یه نفر جدید تو دلش جاشه
بهت گیر نده رو مغزت نره
اصلا دور باشیم از هم بهتره
به کارایی می‌کنی که بهت نمیاد
دورو برت شلوغ باشه بدت نمیاد
یکی باشه فقط وقت بگذره
دور باشیم از هم بهتره
اصلا بی‌خیال من بیخیال شب
بیخیال چشایی که من عاشقشم
بیخیال تو بیخیال صبح
برو اصلا نگاه نکن پشت سرتو
می‌دونی که من خوبتو میخوام
این که الان هستیو نه خودتو می‌خوام
گفتم نکن گفتم نکن یهو فاز دوری گرفتی
عشقمونو به شوخی گرفتی
یادت میاد گفتی قسمت نبود
گفتم بمون گفتم نرو با اینکه هنوز یادم هستی
به خاطراتم پیوستی
دیگه بهت نیست اون حسی که بود
اصلا بی‌خیال من بیخیال شب
بیخیال چشایی که من عاشقشم
بیخیال تو بیخیال صبح
برو اصلا نگاه نکن پشت سرتو
می‌دونی که من خوبتو میخوام
این که الان هستیو نه خودتو می‌خوام