متن ترانه زخم کاری از امین مومنی متن ترانه زخم کاری از امین مومنی

متن ترانه زخم کاری از امین مومنی

خبر داری یا نه ، چی آورده به روزم بیقراری؟
خبر داری یا نه دلم خورده از رفتنت زخم کاری
من آروم ندارم چقدر سخته دلتنگ بشی اون نباشه
بهت گفته بودم بری زندگیم بعدت از هم میپاشه..
برگرد، نمیدونی این آدم خسته بی تو چه شبا سر کرد
نمیدونی غصه رفتن تو دل و پرپر کرد
من حالم بده،بگو رفتنت حالت و بهتر کرد