متن ترانه نازنین از امیر عباس گلاب متن ترانه نازنین از امیر عباس گلاب

متن ترانه نازنین از امیر عباس گلاب

زیبای من باید تو را از چشم بد دورت کنم
می ترسم ای دریا ولی با چشم خاک شورت کنم
می ترسم از روزی که بارونت نبارد به سرم
می ترسم اسمی از تو حتی پیش مردم ببرم
با این که میدانم به عشق هیج اعتباری نیس باز
جانم برایت میرود تا کوه قاف ای نازنین
رویای درگیرت شدم گلاب و زنجیرت شدم
تاوان عاشق بودن است رویا بباف ای نازنین
زیبای من باید تو را از چشم بد دورت کنم
می ترسم ای دریا ولی با چشم خاک شورت کنم
می ترسم از روزی که بارونت نبارد به سرم
می ترسم اسمی از تو حتی پیش مردم ببرم
می ترسم از روزی که بارونت نبارد به سرم
می ترسم اسمی از تو حتی پیش مردم ببرم