متن ترانه میبخشم از امیر اردلان متن ترانه میبخشم از امیر اردلان

متن ترانه میبخشم از امیر اردلان

تو رو بیهوده می‌بخشم
که این عشق خوش خیالی بود
همیشه، توی این سینه
جای قلب تو خالی بود
منم مثل تو
منم یخ زدم
ولی با خودم
کنار اومدم
دیگه بر نگرد
ادامش نده
این آرامش و
بهم پس بده
تورو، بیهوده می‌بخشم
که فصل آخر ما بود
چه راحت، خونه یادت رفت
روزای خوبت اینجا بود
منم مثل تو
منم یخ زدم
ولی با خودم
کنار اومدم
دیگه بر نگرد
ادامش نده
این آرامش و
بهم پس بده