متن ترانه ملاقات از امیر مسچی متن ترانه ملاقات از امیر مسچی

متن ترانه ملاقات از امیر مسچی

وقت ملاقات دو تن
وقت بوسه س
از تو خوب خوبی
مگه بهتر برام هست
وقت تماشای تن تو
بی لباسه
هر چی تو داری عزیزم
بدجوری خاصه
جادو میکنی منو یجوری که انگار
همه چی یهویی از یادم میره
غلط میکنه کسی بخواد جاتو بگیره
قلبم با حال خوبش کنار تو مسته
نمیشه ادم از عطر تو خسته
نفس من به نفس تو وصله