متن ترانه علامت از امیر راد متن ترانه علامت از امیر راد

متن ترانه علامت از امیر راد

تو هنوزم تا دلت بخواد حماقت دارم
پیش هرکی بعد تو حس خیانت دارم
هر جا باشی هر جا باشم منو گم نمیکنی
زخم تو رو قلبمه من یه علامت دارم
تو خنده ای که فراموش نمیشه داشتی
تو عمق احساس تو قلبم ریشه داشتی
شونه ای که حریف گریه میشه داشتی
ببین چه زخمیرو روی سینم گذاشتی
من تو رو با همه قلبم آرزو کرده بودم
همه چیزم بودی از هیچی شروع کرده بودم
همه ی احساسمو واسه تو رو کرده بودم
واسه داشتنت جهانو زیر و رو کرده بودم
تو خنده ای که فراموش نمیشه داشتی
تو عمق احساس تو قلبم ریشه داشتی
شونه ای که حریف گریه میشه داشتی
ببین چه زخمیرو روی سینم گذاشتی