متن ترانه مجسمه از امیر سالار متن ترانه مجسمه از امیر سالار

متن ترانه مجسمه از امیر سالار

تو نخواستی که بمونی راتو کردی جدا
من دلم با تو ولی دل تو با خیلیا
بی محلیاتو کم کن دیگه من بسمه
تو ازم ساختی فقط یه مجسمه
من نمیدونم چرا قانون دنیا اینه
اون که بد کرده بهت توی دلت میشینه
تا آخرش میمونی با دلی که غمگینه
تو چقد خوب بودی از دور نگو که شدی مجبور
چی به سرم آوردی ولی تا بت رسیدم یروز خوش ندیدم
چیشد که کم آوردی دلم مونده رو حرفاش یکم فکر منم باش
هنوز تو فکرتم هنوزم چشم براتم
میتونی برگردی من همجوره باهاتم
روبرا نیست که حالم تو باشی سرحالم
بی تو چی مونده ازم از من ساده چه دیدی
دور عشقو خط کشیدی نیستی دلواپسم
تو چقد خوب بودی از دور نگو که شدی مجبور
چی به سرم آوردی ولی تا بت رسیدم یروز خوش ندیدم
چیشد که کم آوردی دلم مونده رو حرفاش یکم فکر منم باش