متن ترانه گیر از امیرعباس حسن زاده متن ترانه گیر از امیرعباس حسن زاده

متن ترانه گیر از امیرعباس حسن زاده

يه لحظه جاي من باش
تو هواي من باش
كه حق بدي ديوونه باشم
تو مهربون تريني
وقتشه ببيني
منم ازاون ديوونه هاشم
دلم كسي رو ميخواست
كه شبيه الماس
برق چشاش منو بگيره
تو اومدي و ديدم
به كسي رسيدم
كه عشقش از دلم نميره
من چه بخوام چه نخوام
به تو گيره كارم
افتاده بود به دلم
كه مياي كنارم
خنده هات يه هديه س
وقتي كه غصه دارم
شك نكن محاله
كسي رو به جات بيارم
شريك لحظه هاي ناب من باش
دليل خنده هام بموني اي كاش
كسي شبيه تو عشق تو بلد نيست
كه غرق اشتياقم كنه حرفاش
هواي قلبم و هميشه داري
چه خوبه تا ابد تنهام نذاري
تو يه حس قشنگي واسه من
كنار تموم شد بي قراري