متن ترانه خوشم می آید از امیرعباس حسن زاده متن ترانه خوشم می آید از امیرعباس حسن زاده

متن ترانه خوشم می آید از امیرعباس حسن زاده

گردش چشم سیاه تو خوشم می آید
موج دریای نگاه تو خوشم می آید
همچو مهتاب که بر ابر حریری تابد
تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید
رفتی از خویش و کف پای که را بوسیدی؟
ای دل پاک گناه تو خوشم می آید
بسکه در آتش هجران کسی سوخته ایی
اشک جان پرور و آه تو خوشم می آید