متن ترانه گریه کن از امیرعلی کریمخانی متن ترانه گریه کن از امیرعلی کریمخانی

متن ترانه گریه کن از امیرعلی کریمخانی

با من امشب زیر باران گریه کن
سر به زانوی خیابان گریه کن
مو به مو پیچ و خم هرکوچه را
با خم موی پریشان گریه کن