متن ترانه آرام جانم (ریمیکس) از ارس متن ترانه آرام جانم (ریمیکس) از ارس

متن ترانه آرام جانم (ریمیکس) از ارس

خرامان میروی اما گرفتارت شده قلبم
نمیدانی ولی بی تو شده احوال من در هم
همین احساس دلشوره شده تا جان من نزدیک
تو مهتابی و بی مهرت شده دنیای من تاریک
ماه بانو جان برس به داد این طوفان
نشو ز چشم من پنهان آرام جانم
ماه بانو جان هوای تو دارم
به عشق تو گرفتارم عشق نهانم
دوباره میزند باران چقدر عطر تو را دارد
دوباره چشم من بی تو شبیه ابر میبارد
هوا خواه تو بودم من که نزدیکی به جان من
نگاهم میکنی این شب شده از چشم تو روشن
ماه بانو جان برس به داد این طوفان
نشو ز چشم من پنهان آرام جانم
ماه بانو جان هوای تو دارم
به عشق تو گرفتارم عشق نهانم