متن ترانه گلایه از آردا متن ترانه گلایه از آردا

متن ترانه گلایه از آردا

من اين نبودم كه براي تو
دلم زود تسليم بشه
من واسه نگات زندم
نه هيچيو ندادم ترجيح بهش
به عكساي تو شب روز خيره
ديگه قلبم به مغزم دستور ميده
دلتنگ عطرت شدم كه ادم بخاطرش از هوش ميره
بودي سرد باهام چرا
بهم بگو كوشي الان به جام كيه كناره تو
كيه كنار تو
گوش ندادي به حرفام يه بار
گفتي بهم برو تنهام بزار
حالا نگاه چطور دلم پر گلايه شد
بودي سرد باهام چرا
بهم بگو كوشي الان به جام كيه كناره تو
كيه كنار تو
گوش ندادي به حرفام يه بار
گفتي بهم برو تنهام بزار
حالا نگاه چطور دلم پر گلايه شد
بيا پس شبامو بساز دوباره تو از الانو
بيا همه حواسم برا تو
بيا نزار شه حالم خرابو
بيا هرچي بدِ هست برا من
همه عشقِ تو سينم برا تو
بگو چطوري ميخواي نباشم
اونم مني كه ميشم فدا تو
بودي سرد باهام چرا
بهم بگو كوشي الان به جام كيه كناره تو
كيه كنار تو
گوش ندادي به حرفام يه بار
گفتي بهم  برو تنهام بزار
حالا نگاه چطور دلم پر گلايه شد
بودي سرد باهام چرا
بهم بگو كوشي الان به جام كيه كناره تو
كيه كنار تو
گوش ندادي به حرفام يه بار
گفتي بهم  برو تنهام بزار
حالا نگاه چطور دلم پر گلايه شد