متن ترانه تورو من نمیدم از عارف افشار متن ترانه تورو من نمیدم از عارف افشار

متن ترانه تورو من نمیدم از عارف افشار

تورو من نمیدم به کسی
تو که واسه من هم نفسی
نبینم بپری با کسی
چرا این همه دل واپسی
میخوام رو موهات گل بزارم
بین قلب هامون پل بزارم
جز تو هیچ کسیو ندارم
بمون تا به ابد کنارم
نزار رامون عوض شه همچی سخت شه توی رویام بمیرم
بزار آدما دورشن حسودا کور شن تو رو بغل بگیرم
بیا قول بدیم از هم هیچ وقت دل نکنیم
به خاطر دوتامون از بدا دل بکنیم میدونم میمونیم
تا آخر قصه با هم میشینیم دوتایی تو چشم هم زل میزنیم
نزار رامون عوض شه همچی سخت شه
توی رویام بمیرم بزار آدما دور شن
حسودا کور شن تورو بغل بگیرم