متن ترانه تو رفتی از ارسلان سلیمانی متن ترانه تو رفتی از ارسلان سلیمانی

متن ترانه تو رفتی از ارسلان سلیمانی

من نمیفهمم چرا تو بی دلیل لج میکنی
تا منو میبینی راهتو ازم کج میکنی
همشم حرفای چرتو مدام هی بحث بیخودی
بعد ازم نپرس چرا تا صبح هی مست میکنی
من نمیفهمم چرا حس منو پس می‌زنی
اونهمه حس قشنگ بین ما پس چی یعنی
من دلم پر میکشه تو بی منم پر می‌زنی
خب میدونی ی سری چیزا که نیستش گفتنی
برو راحت
به سلامت
من که ارزش
ندارم واست
کی بود ک جا زد
هی پشت پا زد
برو راحت
برو نامرد
تو رفتی راحت پشتتم نگا نکردی نامرد نامرد
هنو گیجم بدون تو نمیفهمم خوابم یا بیدارم
تو رفتی راحت پشتتم نگا نکردی نامرد نامرد
هنو گیجم بدون تو نمیفهمم خوابم یا بیدارم
دیگه سمتم نیا منم سمت تو‌نمیام
پشت من پیش تو حرف زدن خیلیا
ولی من که مثه تو‌نیستم
خوبتو میگمو بدتو نمیخوام
تا کی میخوام کش بدم بحث تورو
باز تو که یادم من میوفتی تهش یکی دوبار
من که آرزومه خوشبخت شی ولی
برو ببینم بی من میرسی کجا
تو رفتی راحت پشتتم نگا نکردی نامرد نامرد
هنو گیجم بدون تو نمیفهمم خوابم یا بیدارم
تو رفتی راحت پشتتم نگا نکردی نامرد نامرد
هنو گیجم بدون تو نمیفهمم خوابم یا بیدارم