متن ترانه اتفاق افتاد از آرتا آرمین متن ترانه اتفاق افتاد از آرتا آرمین

متن ترانه اتفاق افتاد از آرتا آرمین

تفاق افتاد
بعد از مدتها دیدمت
درد دل کردیم و
گفتی واسه من از غمت
نسبت به اون قدیم
شکسته تر شدیم
چند ثانیه گذشت
انگار زمان به عقب برگشت
وایساده رو به روم
کسی که من بودم دیوونه ش
یه دنیا خاطره س
چشمات که دادمشون از دست
اعتراف میکنم
دلت هیچ‌ وقت دلمو نشکست
من هیچ موقع نفهمیدم
تکلیفم با خودم چیه
تو فقط مال من بودی
ندیدمت از این زاویه
گوشه ی لبت یه لحظه
مثل اون روزا لبخند اومد
اصلا یه وضعی شد حالم
دیدمت نفسم بند اومد