متن ترانه هفت سین از اشکان نوایی و پدرام نیکایین متن ترانه هفت سین از اشکان نوایی و پدرام نیکایین

متن ترانه هفت سین از اشکان نوایی و پدرام نیکایین

شوق تکرار یک تکراری دیرین
شوق چیدن و نشستن سر هفت سین
شوق بوسیدن و بوسیده شدن باز
گریه ها از ته دل برای آغاز
شوق هدیه های پاک عمو نوروز
شوق گم کردن رویاهای دیروز
شوق دیدن رقص ماهی قرمز
کاش بمونه تا ابد نمیره هرگز
کاش بمونه تا ابد نمیره هرگز
بمیرم برای عزیزی که سفر کرد
سر هفت سین داغ ما رو تازه تر کرد
بمیرم برای اون گلی که پژمرد
تا رسیدن بهار طاقت نیاورد
آیینه تا که اسیر ناز گل شد
تو سکوت لحظه ها یاد تو پر شد
به تبسمی پل خاطره بشکست
غم سنگین نبودن تو بنشست
غم سنگین نبودن تو بنشست
شوق تکرار یک تکراری دیرین
شوق چیدن و نشستن سر هفت سین
شوق بوسیدن و بوسیده شدن باز
گریه ها از ته دل برای آغاز
بمیرم برای عزیزی که سفر کرد
سر هفت سین داغ ما رو تازه تر کرد
بمیرم برای اون گلی که پژمرد
تا رسیدن بهار طاقت نیاورد
آیینه تا که اسیر ناز گل شد
تو سکوت لحظه ها یاد تو پر شد
به تبسمی پل خاطره بشکست
غم سنگین نبودن تو بنشست
غم سنگین نبودن تو بنشست