متن ترانه کوچه باغ از بابک یعقوبی متن ترانه کوچه باغ از بابک یعقوبی

متن ترانه کوچه باغ از بابک یعقوبی

میدونم همینروزا . بر میگردم خونه مون
پی اون خاطره ها . پشت اون رودخونه مون
روزای خوب وقشنگ، شهر آواز و چراغ!
خونه ی قدیمی و. خاطرات کوچه باغ
انتظارم انتظار، بیقرارم بیقرار
وقت برگشتنمه، به چشام میگم نبار
توی این شهرغریب . جای موندن دیگه نیست !
بی تو و ترانه ام، نای خوندن دیگه نیست !
توی این خلوت سرد
شهر بی نور صدا
اینهمه حسرت و درد
موندن از خونه جدا
باز میام کنار اون، رود لبریز سرود
کوچه باغی که فقط جای دیدارتوبود
میدونم میام و باز تو میای به دیدنم
پرم از هوای تو، تشنه ی رسیدنم.
انتظارم انتظار، بیقرارم بیقرار
وقت برگشتنمه، به چشام میگم نبار