متن ترانه دلتنگی از بهمان آذری متن ترانه دلتنگی از بهمان آذری

متن ترانه دلتنگی از بهمان آذری

درک نداشتی ببینی من چمه
توجه نداشتی تو به من
خب بگو این کارار چیه
دلیل این نبودنت کیه
بد داری با دلم تا می کنی
اینجور منو افسرده میکنی
معرفتت بود بی معرفت
من که توقع داشتم ازت
این دلم تنگه چرا روت سنگه کاش بدونی سر تو باهمه جنگه
باور نکن پاشو قهر نکن نمیدونی ولی دوریت برام سخته
این دلم تنگه چرا روت سنگه کاش بدونی سر تو باهمه جنگه
باور نکن پاشو قهر نکن نمیدونی ولی دوریت برام سخته
نه خوشی که به من نیومد
ذهنم درگیره و حالم بده
باید بشم آدم بده
شدم خودم از همه زده
باش رفتی بی خبر ای بی مرام
تو چشات دیدم تو بودی نگران
باش خوبیات یادم میمونه
دنیا اینجوری نمیمونه
این دلم تنگه چرا روت سنگه کاش بدونی سر تو باهمه جنگه
باور نکن پاشو قهر نکن نمیدونی ولی دوریت برام سخته
این دلم تنگه چرا روت سنگه کاش بدونی سر تو باهمه جنگه
باور نکن پاشو قهر نکن نمیدونی ولی دوریت برام سخته