متن ترانه هر روز از بهروز اسدی متن ترانه هر روز از بهروز اسدی

متن ترانه هر روز از بهروز اسدی

هر روز  تو چش منی  بدجور
 می بری دلو از رو با من نشی مغرور
منکه سر تو بریدم از همه
هرچی که نگات  کنم کمه
بس که شیرینه این عشق طعمش  
نباشی این دیونه یه ثانیه م نمی تونه  
 توسینه نمی زنه قلبش
پر میشه تنم از عشق تو فقط  
 ببین وقتی رو موهات دست می کشم
وقتی بامنی با من حرف که می زنی  
همیشه هواتو نفس می کشم
اصن هرچی تو بگی میخوای جونم و بگیر
ولی شونه هات جاش طلبم
حتی ته تش  همه باهام بد بشن
مهم نیست  تو فقط باش طرفم
پر میشه تنم از عشق تو فقط
 ببین وقتی رو موهات دست می کشم
وقتی بامنی با من حرف که می زنی
 همیشه هواتو نفس می کشم
اصن هرچی تو بگی میخوای جونم و بگیر  
 ولی شونه هات جاش طلبم
حتی ته تش  همه باهام بد بشن  
 مهم نیست  تو فقط باش طرفم
تند می زنه نبضم صداتو اصلا  
 می شنوم هرشب  از پشت گوشی
زود بپوش بیا وقتی پیشم میای
 آخه به تو میاد هر چی بپوشی
یکی یه دونمی بگو بدونم این  
چشمات چی داره میشه نازشود به جون خرید
می گیرم  ازت  حسای خوب فقط
 تو هم مثل خودم میذاری قلبتو وسط
پر میشه تنم از عشق توفقط
ببین وقتی رو موهات دست می کشم
وقتی بامنی با من حرف که می زنی  
همیشه هواتو نفس می کشم
اصن هرچی تو بگی میخوای جونم و بگیر  
 ولی شونه هات جاش طلبم
حتی ته تش  همه باهام بد بشن مهم نیست
 تو فقط باش طرفم
پر میشه تنم از عشق تو فقط
 ببین وقتی رو موهات دست می کشم
وقتی بامنی با من حرف که می زنی  
همیشه هواتو نفس می کشم
اصن هرچی تو بگی میخوای جونم و بگیر  
 ولی شونه هات جاش طلبم
حتی ته تش  همه باهام بد بشن مهم نیست
 تو فقط باش طرفم