متن ترانه بزن باران از چنگیز حبیبیان متن ترانه بزن باران از چنگیز حبیبیان

متن ترانه بزن باران از چنگیز حبیبیان

من که تنها ماندم و دنیای بی تو
آخر قصه ی ما شد رفتن تو
خسته ام از روزای دلگیر
خستم از شب های بی تو
غم گرفته لحظه هام و
مردم از فردای بی تو
باز دوباره بغض و گریه
باز دوباره یک شب تلخ
بزن باران که خستم
بزن باران که خستم
تو گذشتی از خیالم
آرزوی رفته بر باد
چه غریبانه نگاهم آخر از چشم تو افتاد
من و این هوای بی تو
شبای غمگین و تنها
من و این غربت دلگیر
خسته از طلوع فردا
باز دوباره بغض و گریه
باز دوباره یک شب تلخ
بزن باران که خستم
بزن باران که خستم