متن ترانه جواهر از دانیال ملک متن ترانه جواهر از دانیال ملک

متن ترانه جواهر از دانیال ملک

بپوشون چشاتو
بدزد از همه نگاتو
نبینن خدایی نکرده چشاتو
نزن عطر به شالت ، نیفتن دنبالت
نشن عاشق ، نشن عاشق
حواس تو باشه میپوشی چه لباسی
تو انقدر قشنگی یه شهرو کردی آسی
بهت هست حواسم ، تو دردسری واسم
شدم عاشق ، شدم عاشق
رسماً جواهری ، به عجب ظواهری
چشمات دارن به دل بردن چه علاقه ای
این قلب لعنتی ، زود میشه غیرتی
این همه خوشگلی داره چه حکمتی
رسماً جواهری ، به عجب ظواهری
چشمات دارن به دل بردن چه علاقه ای
این قلب لعنتی ، زود میشه غیرتی
این همه خوشگلی داره چه حکمتی
گفته باشم رو تو حساسم از اینجا به بعد
یه کارایی بلدی ضربان من بشه صد
دیگه فهمیدن همه تورو میخوامت گل من
فکر کنم خودتم میدونی من چقدر خُلِتَم
رسماً جواهری ، به عجب ظواهری
چشمات دارن به دل بردن چه علاقه ای
این قلب لعنتی ، زود میشه غیرتی
این همه خوشگلی داره چه حکمتی
رسماً جواهری ، به عجب ظواهری
چشمات دارن به دل بردن چه علاقه ای
این قلب لعنتی ، زود میشه غیرتی
این همه خوشگلی داره چه حکمتی