متن ترانه گرگ از دینگو متن ترانه گرگ از دینگو

متن ترانه گرگ از دینگو

دیگه حتی این اشکام رو قلبت تأثیر نداره
خودم لوست کردم کسی دیگه تقصیر نداره
همه حرفات یه دامه، بسه نده ادامه
نذار بشکنه بغضی که یه عمره رنگ صدامه
من خودم تو رو گرگ کردم از این، دلم می‌سوزه
اگه بگم الان شبه تو، می‌گی نه روزه
تو اینجوری نبودی کارات، مرموزه
گرگ شدی که حالا اومدی داری واسه من، می‌کشی زوزه
من خودم تو رو گرگ کردم از این، دلم می‌سوزه
اگه بگم الان شبه تو، می‌گی نه روزه
تو اینجوری نبودی کارات، مرموزه
گرگ شدی که حالا اومدی داری واسه من، می‌کشی زوزه
منی که گرگت کردم وقتی بودی یه بره
معرفتم یادت دادم نرفت تو کتت یه‌ذره
تو داری می‌بری رابطه‌مونو یه‌طرفه تا تهه دره
ریشه‌مو داری می‌بری، از ته با اره
دکلمه "من خودم تو رو گرگ کردم از این، دلم می‌سوزه
اگه بگم الان شبه تو، می‌گی نه روزه"
من خودم تو رو گرگ کردم از این، دلم می‌سوزه
اگه بگم الان شبه تو، می‌گی نه روزه
تو اینجوری نبودی کارات، مرموزه
گرگ شدی که حالا اومدی داری واسه من، می‌کشی زوزه