متن ترانه سراب از احسان آذری متن ترانه سراب از احسان آذری

متن ترانه سراب از احسان آذری

دل من مغلوب چشمات شد
خنده ی تو دوباره خوابم کرد
خواستم از خیال تودور شم
عکس تو عکس تو نقره داغم کرد
بعد از اون عشق بی سرانجامی
بعدچاهی که من فرورفتم
آه چقد تحملش سخته
از بهشتت بی آبرورفتن
بر سرموندنو نموندنه تو
روی قلبم قمار میکردم
آه بگو بگو به من بی رحم
واسه تو من چکار می کردم
خیلی وقته مدام غمگینم
سال تا سال توی تنهایی
عشقو شکل غمام میبینم
تو خیالم هنوزم اینجایی
میدونم که سراب میبینم
مثل دریا تو فکر یک ماهی
آخه من مگه تا کی زندم
من به این عمر بی تو بدبینم
آخه از من تو چی میدونی
از منی که به پات وایسادم
ازمنی که غرورمو هربار
وایه عشقت به باد میدادم
دل به دریا میزدم اما لذتی از آب نمیبردم
دنبال رد تو میگشتم
اما تنها سراب میشمردم