متن ترانه گل سنگم از الجان متن ترانه گل سنگم از الجان

متن ترانه گل سنگم از الجان

دیگه عکست نیست توی کیف پولم
دیگه شعرامو نمیخوام برات بخونم
دیگه روی گیتارم تو خونه پر خاکه
دیگه ملودیام غمگین بمونه تا کی
دیگه دوس ندارم کنم تو رو تجربه
دیگه مهم نی بشکنه برا من قولت
دیگه بعد تو عطرامو خودم میگیرم
دیگه خونه رو به سلیقه خودم میچینم
گل سنگم مثل قبلا نمیشه هیچوقت به تو احساسم
گل سنگم مثل قبلا مهم نیس حال تو دیگه تو واسم
گل سنگم مثل قبلا نمیشه پرتت دیگه حواسم
دیگه ذوق نمیکنم بهم زنگ که میزنی
دیگه حتی دلت تنگ شه بی دلیل
دیگه مهم نیست برام روز تولدتو
دیگه مهم نیست کی میگیره برات رزتو
دیگه بدون تو خوابم میبره
دیگه داره حسم واقعا میپره
دیگه تنهایی هرجایی میرم
دیگه بدون تو واقعا حالم بهتره