متن ترانه جذاب خواستنی از عماد متن ترانه جذاب خواستنی از عماد

متن ترانه جذاب خواستنی از عماد

خوش شانسیه که این جوری تو خوردی به پستم
اره از اولم من یکی عین تو میخواستم
کم مونده دیگه سوژه بشه قلب دیوونم
عجب اون چشای شیطون داده دستم
منه سر به هوا رو بی هوا کشوندی سمتت
اخه نگفتی دیووونه ترم میکنه عطرت
غر میگیره این دل تا صدام میکنی عشقم
دیگه شدم طرفدار دو اتیشه قلبت
لعنتی قشنگی هم اندازه داره نمیدونی چی سر دلم میاره
دوست دارم بگم دیوونتم عزیزم تو بگی چی گفتی بهت بگم دوباره
اره تو با خودتم بدجوری وصل قلبمی
در گوشی بهم بگو چقدر منو دوستم داری
عشق خوش چهره من فقط تو باب دلمی
ولی با خوشگلیات حواس برام نمیذاری
رقص موهاتو نگا قلبمو بد میلرزونه
چشاتم هی چپ و راست داره ازم دل میبره
من روانتی همین دیوونه بازیات شدم
جذاب خواستنی دلبریات دردسره
لعنتی قشنگی هم اندازه داره نمیدونی چی سر دلم میاره
دوست دارم بگم دیوونتم عزیزم تو بگی چی گفتی بهت بگم دوباره