متن ترانه دوتامون از انزی و مدوسا متن ترانه دوتامون از انزی و مدوسا

متن ترانه دوتامون از انزی و مدوسا

چه روزایی با هم ساختیم ما حتی سختی بهمون حال میداد
غم ندارم وقتی تو بام میایی تا میایی خوشحالی بات میاد
ما دوتا دوریم از جو زمین تا همیشه همه جا مچ همیم
یکیمون نباشه دوتامون مردیم به هم وصلیم انگار قلب همیم
چقدر رامون سخت بود اما هر طوری بود رفتیم اره
دوریم از همه دنیا با وقتی هم دست تو دستیم بیب
انقدر شره چشمات شیطون ترین شخص شهری
اما فقط برا من یه فرشته ای که قد کل دنیام میارزی
همه آدما تردمون کردن ولی ما هنوز پیش هم موندیم
همه موندن چه عشقی ساختیم ندیدن تو این راه چقدر سوختیم
خوشحال ترین زوج شهر غمگین دو تا قلبیم با دوتا مغز ردی
مهم نی جلومون همه دنیا صد شه ما دوتا میتونیم از همه دنیا رد شیم
ما دوتا این عشق بی نظیره ما دوتا این عشق دیدنیه
ما دوتا دوریم از همه دنیا ما دوتا این عشق مثه رویاست
حال میده حتی فکرتو بهم انرژی میده عشق تو دلت
انقدر تحمل دوری همو نداریم زود آشتی میکنیم قهرمون بشه
همه دارن حسرت ما رو داریم با هم کل دنیا رو
محاله دیگه کوتاه بیایم ما تازه باید رد کنیم مرز ابرا رو
با همدیگه اومدیم توی نور وقتی بودیم تو سختی ها گم و گور
بجز ما هیشکی واسه ما نموند برامون تکس از زندگی نخوند
تو بدترین شرایط زندگی تو موندی تا هر روزبهم دل بدی
چطور تو این زمین که آدماش بدن تو انقدر خوب و فرشته ای
یادمه گم شده بودم توی درد دارک بود روحم تو شدی نور من
زندگیم لایت شده با چشماتو نور تو انی وان نمیدم جاتو
چون خوشحالم با تو نبینم اخماتو درد و رنجاتو
یه قطره اشکاتو اخه تو هر سال که تولدم میرسه بهم عشقت میدی کادو
ما دوتا این عشق بی نظیره ما دوتا این عشق دیدنیه
ما دوتا دوریم از همه دنیا ما دوتا این عشق مثه رویاست