متن ترانه میشه نری (دلی) از عرفان ابرا متن ترانه میشه نری (دلی) از عرفان ابرا

متن ترانه میشه نری (دلی) از عرفان ابرا

بد جوری دل به تو دادم
قفلی زده قلبم رو لبخند سادت
تنگ شد دلم واست تا دیدمت از دور
پر زد دلم واست
میشه نری بمونی و به دلم سر بزنی
میشه نری اخه تو لم دلمو بلدی
میشه نری تو یکم با دلم حرف بزنی
میشه نری