متن ترانه دردونه ی قلبم از عرفان آرسن متن ترانه دردونه ی قلبم از عرفان آرسن

متن ترانه دردونه ی قلبم از عرفان آرسن

گل میده خنده رو لبات
ای داد بیداد
با تو دلم از زندگی چیزی نمیخواد
خط میکشم روی همه تو باشی پیشم
لجبازی و من عاشق دیونگیتم دیونگیتم دیونگیتم
عشقه خنده تو پر عشقه
شاده اون چشا بهشته با تو دنیا واس من
عشقه میزون تو دلم جاتو
فرق داره همه چی با تو
دوردونه قلبم
عشقه خنده تو پر عشقه
شاده اون چشا بهشته با تو دنیا واس من
عشقه میزون تو دلم جاتو
فرق داره همه چی با تو
دوردونه قلبم
تا اومدی با تو عوض شد ریتم قلبم
کم قانع میشم دم به دم دورت میگردم
از هر طرف رفتم بهت بازم رسیدم
تو نیمه قلب منی من زندگیتم
عشقه خنده تو پر عشقه
شاده اون چشا بهشته با تو دنیا واس من
عشقه میزون تو دلم جاتو
فرق داره همه چی با تو
دوردونه قلبم
عشقه خنده تو پر عشقه
شاده اون چشا بهشته با تو دنیا واس من
عشقه میزون تو دلم جاتو
فرق داره همه چی با تو
دوردونه قلبم