متن ترانه غمصر از عرفان عرفانیان متن ترانه غمصر از عرفان عرفانیان

متن ترانه غمصر از عرفان عرفانیان

تو دلم یه زندونه
بند باد و بارونه
از شبی که دل بستم
خاطرم پریشونه
اخرای بهمن بود
وقت دل بریدن بود
شک به جون من افتاد
رفتن تو حتما بود
خنده از لبم افتاد
عشق من به دام افتاد
چشمت ازت که برداشتم
عکست از چشمام افتاد
هفته ها به غم سر شد
غنچه بودو پر پر شد
خونه گل به جوش امد
کل خونه غمصر شد
هفته ها به غم سر شد
غنچه بودو پر پر شد
خونه گل به جوش امد
کل خونه غمصر شد…