متن ترانه قلب کوکی از اسی متن ترانه قلب کوکی از اسی

متن ترانه قلب کوکی از اسی

ا قلب کوکی مثل یه ساعت میرم می خوابم با فکر راحت
من دیگه از جون خودم گذشتم من ک زدم اون بتم و شکستم
من دیگه پابند کسی نمی شم بذار که خالی باشه دو تا دستم
با قلب کوکی مثل یه ساعت میرم می خوابم با فکر راحت
با قلب کوکی مثل یه ساعت میرم می خوابم با فکر راحت
نه قرص خواب می خورم نه پیچ و تاب می خورم
خیال نکن به فکرت یه بطری شراب می خورم
بهم داره خوش می گذره دنیا پر از دلبره
دلم از این زندگی لذتشو میبره
با قلب کوکی مثل یه ساعت میرم میخوابم با فکر راحت
من که دیگه از همه چی بریدم مثل پرنده شدم و پریدم
رفتم و عشق و دست باد سپردم حالا به ارامش خود رسیدم
یه کاری کردم که ز یادم بری خیال میکردی که نمی ذارم بری
تو نمی دونی که چقدر راحتم اول صف بودی حالا اخری
نه قرص خواب میخورم نه پیچ و تاب میخورم
خیال نکن به فکرت یه بطری شراب میخورم
بهم داره خوش می گذره دنیا پر از دلبره
دلم از این زندگی لذتشو میبره
با قلب کوکی مثل یه ساعت میرم می خوابم با فکر راحت