متن ترانه ببخش منو از فرواک متن ترانه ببخش منو از فرواک

متن ترانه ببخش منو از فرواک

یه گوشه از تو قلبم مال تو
چون این غم ها نذاشت بشم من عاشق تو
میشمارن قاصدکا نفس نفس
که هر نفس شده یه آرزو
میبرن خاطره ها منو قدم قدم
که هر قدم شده یه فاصله
ببخش منو که دردسر شدم برای تو
ببخش منو که سرد شدم و رد شدم از اون نگاه تو
کاش بشه!!
که رد پای غم بره و حبس بشه یه جایی دور ازمون
کاش بشه!!
که سرنوشتمون عوض بشه و ثبت بشه تو غصه ها
ببر منو خیال من به جاده‌ی بی‌انتها
ببر منو که دور بشم از این تاریکی ها
(ببخش منو که دردسر)…..
(ببخش منو)