متن ترانه با تو از فرامرز اسفندیار متن ترانه با تو از فرامرز اسفندیار

متن ترانه با تو از فرامرز اسفندیار

با تو هر ترانه ی من
رنگ و بویی نو میگیره
حس بودنت همیشه
حسی ناب و بی نظیره
باتو شعله های شعرم
شور و حالی تازه دارن
واسه تفسیر نگاهت
واژه ها چه بی قرارن
باتو من همیشه حرفام
پر ردپای عشقه
رو دل زخمی و خسته ام
پر وصله های عشقه
باورم کن که نگاهت
جون پناهه دله من شه
زندگیم باتو اسیر
جاده های نو شدن شه
باتو من طعم  رسیدن
توی کام تلخ دنیام
چیزی جز بودن باتو
من از این دنیا نمیخوام