متن ترانه من و تو از فرزاد زراعت پیشه متن ترانه من و تو از فرزاد زراعت پیشه

متن ترانه من و تو از فرزاد زراعت پیشه

من و از خودم بگیر و
جا بده تو بغل تو
پای قولات که بمونی
جونم و میدم سر تو
پهلو گرفتم از عشقت
به وجود تو نیازه
در خونه ی دل من واسه
تو همیشه بازه
به من و تو مربوطه من
میخوام گیر تو باشم
توی شهری که دل تو میخواد
که تبعید تو باشم
بیشتر از اینی که هستش
از خودت مراقبت کن
میدونی چشمشو ندارن
ببینم بهتر از تو
به من و تو مربوطه
من میخوام گیر تو باشم
توی شهری که دل من
میخواد که تبعید تو باشم