متن ترانه کم نذاشتم از فاضل دریس متن ترانه کم نذاشتم از فاضل دریس

متن ترانه کم نذاشتم از فاضل دریس

قلبم آرومه
کم نزاشتم که
هر چی هم بودم
دوست داشتم که
آرزوت میشم
خاطرم میشی
وقتی دل کندم عاشقم میشی
قلبم آرومه کم نذاشتم که
هر چیم بودم دوست داشتم که
آرزوت میشم خاطرم میشی
وقتی دل کندم عاشقم میشی
من به تو باختم ولی قلبم برد
راضیم از عشق اگه زخمم خورد
آرزوت میشم خاطرم میشی
وقتی دل کندم عاشقم میشی