متن ترانه بکن کلکشو ریمیکس (احسان دریادل) از حامین متن ترانه بکن کلکشو ریمیکس (احسان دریادل) از حامین

متن ترانه بکن کلکشو ریمیکس (احسان دریادل) از حامین

بیا و اینجا تو سهم من شو
تو منکرم نه تو ممکنم شو
با اینکه واسم یه مشکلی تو
ولی می ارزه به خوشگلیتو
میبوسمت من از روی عکست
شده دلم تنگ برای لمست
بهم اسیری بهت اسیرم
ستاره دادی به این مسیرم
تو جات اینجا سیفه نه نه بیبه
بکن کلکشو بکن کلکشو
تو میکنی حسش این شعرمو
بیتش حتی کلمشو حتی کلمشو