متن ترانه یه دفه نشد از هادی برهان متن ترانه یه دفه نشد از هادی برهان

متن ترانه یه دفه نشد از هادی برهان

شدم از بر حتی روز و ساعت دیدنتو میاد به یادم
خنده هاتو نبینم دق میکنم میگیره حالم
یه دفه نشد دیر زنگ گوشیشو برداره
یه دفه نشد پیشش حال دلم بد باشه
اره این قلبم بیتو یچی کم داره
یه عالمه قصه خوب توی دلم همواره
حال تو که خوب شه منم میگیرم یه جون تازه کیه واسه تو میمیره کیه جونشم میبازه
کیه دیدنش نیازه انقد قشنگ م نازه
تیکه تیکه قلبم واست میشه
شدی نبظم
ازت نمیگیره قلبم اصلا
همه جوره هستم نترس
دونه دونه اشکم میریزه
به جون تو دارم میرم از دست