متن ترانه واسه توئه دیگه از حامد آئین متن ترانه واسه توئه دیگه از حامد آئین

متن ترانه واسه توئه دیگه از حامد آئین

این چشم نقاشیتو هک کنم تو دلم
بذار از قشنگیت بگم جلو همه ذوق کنم
دوتا دستات واسه من کل دل من واسه تو
تو که هر طوری باشی خودم میمونم پای تو
بذار هوای عطرامون با هم قاطی بشه
دانلود آهنگ حامد آیین واسه توعه دیگه
بذار این عشق همیشگی باشه
بخند بذار ته دلم یهو خالی بشه
واسه توعه دیگه واسه توعه دیگه
بذار هوای عطرامون با هم قاطی بشه
بذار این عشق همیشگی باشه
بخند بذار ته دلم یهو خالی بشه
واسه توعه دیگه واسه توعه دیگه