متن ترانه خط میکشم از حمید افرا متن ترانه خط میکشم از حمید افرا

متن ترانه خط میکشم از حمید افرا

چشمات مال من
قلبم مال تو
دیونم نکرد
هیشکی غیر تو
موهاتو که باز میکنی و میدی به باد
می ریزه دلم همه تنم تو رو میخواد
قول داده بودم رو عاشقی خط بکشم
اما از تو من نمیتونم دست بکشم
واسه تو هر لحظه
دل من می لرزه
واسه تو یه دنیا
عاشقی می ارزه
واسه تو هر لحظه
دل من می لرزه
واسه تو یه دنیا
عاشقی می ارزه
دردات مال من
دنیام مال تو
موندی نبود
هیشکی قبل تو
موهاتو که باز میکنی و میدی به باد
می ریزه دلم همه تنم تو رو میخواد
قول داده بودم رو عاشقی خط بکشم
اما از تو من نمیتونم دست بکشم
واسه تو هر لحظه
دل من می لرزه
واسه تو یه دنیا
عاشقی می ارزه
واسه تو هر لحظه
دل من می لرزه
واسه تو یه دنیا
عاشقی می ارزه