متن ترانه صدمو میذارم از حمید هامونی متن ترانه صدمو میذارم از حمید هامونی

متن ترانه صدمو میذارم از حمید هامونی

پشت پلکامی همیشه
تا چشام بسته میشن‌
نفسام تند میشه وقتی
تو موهات دست میکشم
شب و تهرون و ‌نم بارون و خنده ی زیاد
خودمونیم ست مشکی به تنت خیلی میاد
صدمو واست می ذارم از خودم راضی بشم
عشقمون چشم نخوره مراقبش باشی یکم
هرکی ما رو دید یواشکی میگه میاین بهم
انقده عاشقتم
به من حسادت میکنی
رو تو سختگیرم
به این اخلاقم عادت میکنی
تویی که لجبازیاتم
به دل آدم‌میشینه
من زیادی عاشقتم؟
یا که قانونش همینه؟