متن ترانه دست توئه از حمید پیروزنیا متن ترانه دست توئه از حمید پیروزنیا

متن ترانه دست توئه از حمید پیروزنیا

دست توئه این سرنوشت مثل همیشه
راه من و تو بگو آخرش چی میشه
بردن‌ تو راهی بجز باختن نداره
دست منو بگیر که تنهایی نمیشه
زیباترین جا توی قلبم تورو کاشتم
تنها بودم اما تورو تنها نذاشتم
مثل یه اشک از چشمم افتادی به سختی‌
اما هنوز از گریه هام دست‌ برنداشتم
زخمی که خوابوندی تو سینه م تازه مونده
جز جای زخمت از دلم چیزی نمونده
هر شب میخوابم تنها با امید اینکه
اين رابطه این اشتباه یه خواب بوده
زیباترین جا